Бързи кредити онлайн до 1500 лева

Бързи кредити онлайн – това са пари, които можете да получите много бързо, буквално за половин час или още по-бързо. За да вземете такъв кредит, трябва или да се обърнете към офис на финансова организация, или да попълните заявка на сайта.

Сравнить
Время получения Первый кредит
бесплатно*
Максимальная сумма ГПС(%)* Минимальная сумма Возрастное
ограничение
5 мин. Да 3000 лв
Вземи назаем
49.6 % 50 лв 21-70
15 мин. Да 1000 лв
Вземи назаем
49.6 % 50 лв 19-70
7 мин. Да 2500 лв
Вземи назаем
44.9 % 200 лв -

Особености на бързите кредити онлайн

 • Използват се минимум документи: за да вземете бързи кредити онлайн, ви е нужна само документ да самоличност. Освен това ще трябва да съобщите къде работите и номера на мобилния си телефон. И няма да представяте никакви допълнителни документи като справки за доходи.
 • Няма нужда да ходите до офис на финансова институция, всичко можете да направите през сайта на организацията. Достатъчно е да попълните анкетата по заявката, която ще бъде разгледана на практика моментално: от приемането на заявката до уведомяването ви за решението минават само 10-20 минути. А парите можете да получите за един работен ден.
 • Може да се мине без залози и поръчители. Финансовите организации са много лоялни: те биха могли да игнорират и просрочени, забавени плащания, и присъствието на фамилията на клиента в „черни списъци“.
 • Особено приятно е, че сайтовете не само приемат заявки по всяко време на деня и нощта, но и бързо съобщават взетото решение.
 • Разнообразие от възможни варианти за предоставяне на кредитни средства на клиента – това е удобно.
 • Достатъчно големият избор на начини за погасяване на кредита позволява на клиента да го изплаща по най-лесния за него вариант.
 • Нещо повече, ако вземете бързи кредити онлайн и не можете да ги върнете в договорения срок по уважителна причина, можете да ги предоговорите и да отложите срока за връщане за по-късна дата.

При какви условия се отпускат бързи кредити онлайн

При какви условия се отпускат бързи кредити онлайн

Необходими документи: документ да самоличност. Трябва да сте гражданин на държавата, но някои кредитни организации отпускат заеми и на граждани на други страни.

Възрастови ограничения: обикновено се работи с граждани от 20 до 70-75-годишна възраст. Много рядко се дава кредит от 18 години. Понякога горната възрастова граница се снижава до 65 години.

Активен номер на мобилен телефон: на него ще получавате всякакви съобщения (за плащания, кодове за активиране, парични преводи), той е задължителен.

Време за вземане на решение: от момента на оформяне на заявката за кредит до получаване на решението минават средно само 10-16 минути.

Възможни срокове за връщане: най-често от 1 до 30 дни. Някои организации отпускат кредити и за по-продължителен срок (до половин година, например).

Лихвен процент: в достатъчно широк диапазон, например, от 10 до 24% на месец и се калкулира по месеци. Най-често лихвеният процент е близък до 10%. Финансовите организации с висок лихвен процент (24%) отпускат кредити на млади хора от 18-годишна възраст, като не изискват нито залог, нито поръчители.

Как да вземем бързи кредити онлайн

 • За да вземете кредит, след влизането в сайта трябва да посочите период и желаната сума в калкулатора. Така ще можете да разберете какъв е срокът за връщане и примерна сума на вноските. Ако сте съгласни с всичко, следва да натиснете бутона „Вземи кредит“ и да се регистрирате.
 • Ето какви данни трябва да посочите:
 • електронен адрес (имейл)
 • мобилен телефон
 • сметка за получаване на паричен превод
 • измислена парола
 • не трябва да забравяте да отбележите, че сте съгласни с правилата.
 • За приключване на регистрацията остава само да я заплатите от телефона си и да въведете кода, получен с SMS.
 • Следваща стъпка – попълване на анкетата: трябва да посочите данни от документ за самоличност, месторабота и размер на заплатата.
 • Не всички организации искат попълване на анкета и отпускат кредит само срещу телефонен номер и адрес на електронната поща.
 • Ако заемът бъде одобрен, парите ще бъдат преведени по сметката ви в рамките на един работен ден

По-нататък ще трябва да влизате в личния си кабинет на сайта, където ще бъдат отбелязвани всички дейности по кредита.

Кредитът се връща или с внасяне на цялата сума наведнъж, или чрез месечни (седмични) вноски. Важно е да се върне точно в определения срок.

Бързи кредити онлайн в подробности

Бързи кредити онлайн могат да бъдат погасени преди изтичане на договорения срок. Надплащането ще бъде по-малко, затова предсрочното връщане е финансово изгодно. Това ще ви позволи и отново да поискате бързи кредити онлайн от същата организация и да ги получите дори при още по-привлекателни условия, отколкото първия.

Много е важно да се спазват сроковете на вноските за изплащане и кредитът да бъде върнат не по-късно от договорения срок. Неспазването на условията на договора ще доведе не само до отказ за повторно отпускане на бързи кредити онлайн. Финансовата компания може да се обърне към съда за връщане на дълга. Разбира се, могат да възникнат обективни обстоятелства, които да не ви позволят да се вместите в договорените времеви рамки. В такива случаи трябва навреме да се свържете с организацията, предоставила ви кредита, и да дадете обяснения.

Преди всичко, такава постъпка ще ви даде възможност да договорите отлагане на срока за плащане. Освен това ще ви позволи да запазите положителна кредитна история. В тази ситуация има няколко варианта за преразглеждане датата за връщане на кредита:

 • Можете да позвъните на горещия телефон и след преизчисляване на кредитния остатък да научите сумата за изплащане и новата дата.
 • Или да посочите нова дата за погасяване на кредита и да научите новата сума след преизчисляване, като влезете в личния си кабинет.
 • Може да намерите на сайта раздел „Удължаване срока на договора“, да посочите номера на договора, сумата и датата, до която искате да се удължи срокът. След това ще бъде изчислена нова сума, която ще се увеличи с процентите за допълнително време на ползване на кредита.
 • Може и да предоговорите условията по кредита в офиса на финансовата организация. Като в този случай можете да договорите не само отлагане срока за връщане на кредита за по-късна дата. Можете също да поискате рефинансиране на кредита, като запазите сумата му. Ще трябва обаче да представите доказателства за обективните препятствия и да гарантирате връщането на кредита до изтичане на новия договорен срок.

Бързи кредити онлайн са добра възможност за незабавно получаване на парични средства, ако изведнъж спешно ви потрябват пари. Това може да са заплащане на спешно лечение, горещи оферти, посещение на изгодни разпродажби или нужда от пари при забавяне на заплата.